کیمیاهمرنگ فلش

اسامی برخی از مصرف کنندگان رنگهای مورد مصرف تولیدکنندگان از سال 1378 که با شرکت کیمیاهمرنگ همکاری داشته اند:

 1. شرکت ایران خودرو دیزل
 2. گروه خودرو سازی سایپا شرکت زامیاد
 3. گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز
 4. شرکت رانیران
 5. شرکت شهاب خودرو
 6. شرکت بهمن دیزل
 7. شرکت مالیبل سایپا
 8. شرکت کروز
 9. شرکت صنایع غذایی میهن
 10. شرکت محور سازان ایران خودرو
 11. شرکت صنایع فلزی ایران
 12. شرکت صنایع گاز ایران
 13. شرکت صنایع شیمیایی شیراز
 14. شرکت واگن پارس
 15. شرکت پارس کمپرسور
 16. شرکت برق تبریز
 17. شرکت جهاد تحقیقات صنعت
 18.  شرکت دکا استیل
 19. شرکت نوین گام
 20.  شرکت فرایند گستر
 21. شرکت فارس تبدیل ماشین
 22.  شرکت جسکو
 23.  شرکت اهتمام جم
 24. شرکت آتی سر
 25. شرکت محور خودرو
 26. سازمان هوا فضا
 27. مجتمع شهید باقری
 28. گروه صنعتی تاکستان
 29. شرکت اینتر لاک
 30. شرکت ریخته گری تبریز
 31. شرکت شوفاژکار
 32. شرکت ایمن خودروی شرق
 33. شرکت پاناسونیک اصفهان
 34. شرکت طبیعت
 35. شرکت چرخشگر
 36. شرکت حایرپلاست
 37. شرکت تولیدی زر
 38. شرکت زرفام
 39. شرکت سیال مکانیک
 40. شرکت سپاهان خودرو
 41. شرکت شاسی ساز
 42. صنایع میلاد
 43. صنایع دفاع
 44. عرشیا الکترونیک
 45. شرکت فیلپا
 46. نیروی انتظامی ناجا
کارخانه کیمیا همرنگ

کارخانه کیمیا همرنگ سال 1402

گواهینامه ها سوابق همکاری شرکت کیمیا همرنگ

نمای بیرونی شرکت کیمیاهمرنگ در دهه 80

کارخانه کیمیاهمرنگ

محوطه داخلی کارخانه کیمیا همرنگ سال 1402

گواهینامه ها

 

برخی از گواهینامه ها و تاییدیه های کسب شده به شرح زیر می باشند

کیمیاهمرنگ فلش
گواهینامه ها و سوابق همکاری شرکت کیمیاهمرنگ
مرکز راهبری سامانه مدیریت تامین کنندگان (سمتا)
گواهینامه ها و سوابق همکاری شرکت کیمیاهمرنگ شرکت گاز
تاییدیه شرکت ملی نفت ایران
گواهینامه ها و سوابق همکاری شرکت کیمیاهمرنگ سایپا
تقدیر کیفیت از جانب شرکت مالیبل سایپا
گواهینامه ها و سوابق همکاری شرکت کیمیاهمرنگ RWTUV
اخذ گواهینامه ISO9001/2000 از شرکت RWTUV آلمان
گواهینامه ها و سوابق همکاری شرکت کیمیاهمرنگ باورس
تاییدیه کیفیت از شرکت تولیدی صنعتی باورس فولاد
گواهینامه ها و سوابق همکاری شرکت کیمیاهمرنگ شرکت فرایند گستر
تاییدیه کیفیت از شرکت فرایند گستر آبان
گواهینامه ها و سوابق همکاری شرکت کیمیاهمرنگ زامیاد
تایید کیفی گروه خودروسازی سایپا – شرکت زامیاد
گواهینامه ها و سوابق همکاری شرکت کیمیاهمرنگ شرکت اپکو
تاییدیه کیفی شرکت ایران خودرو دیزل
گواهینامه ها و سوابق همکاری شرکت کیمیاهمرنگ واگن پارس
تایید کیفی شرکت واگن پارس
گواهینامه ها و سوابق همکاری شرکت کیمیاهمرنگ سایپا
تاییدیه شرکت خودروسازی سایپا
گواهینامه ها و سوابق همکاری شرکت کیمیاهمرنگ شرکت تاکستان
تاییدیه کیفیت از گروه صنعتی تاکستان
گواهینامه ها و سوابق همکاری شرکت کیمیاهمرنگ جهاد تحقیقات
تایید کیفیت از شرکت جهاد تحققات صنعت