لیست محصولات رنگهای صنعتی :

 

 • انواع آستری ها:

 1. آستر پلی استر کوره ای
 2. آستر آلکید-آمین کوره ای
 3. آستر اپوکسی دو جزئی
 4. آستر فوری نیتروسلولز
 5. آستر پلی اورتان دو جزئی
 • انواع رنگ های رویه:

 1. رنگ های سریع خشک آلکیدی
 2. رنگ های فوری نیتروسلولزی ساده و متالیک
 3. رنگ های مخصوص پلاستیک ها (ABS , PP , PS , …)
 4. رنگ های کوره ای آلکید-ملامین
 5. رنگ های پلی استر کوره ای
 6. رنگ های اکرلیک کوره ای
 7. رنگ های رویه اپوکسی دو جزئی
 8. انواع رنگ ها و جوهرهای فام بخش مخصوص چوب
 9. رنگ های تک جزئی و دو جزئی مخصوص پروفیل UPVC
 10. رنگ ترافیک تک جزئی (رنگ سرد)
 • انواع تینرهای مخصوص شامل:

 1. تینرهای کوره ای
 2. تینرهای هواخشک
 3. تینرهای فوری
 4. تینرهای اپوکسی
 5. تینرهای پلی اورتان
 6. تینرهای شستشو
 7. تینرهای مخصوص شستشوی قطعات پلاستیکی

لیست محصولات رنگهای خودرویی :

 

 • رنگهای فابریک خودرویی (OEM)

 1. آستری های پلی استر کوره ای
 2. آستر زینک فسفات اپوکسی
 3. رنگ های رویه اکریلیک کوره ای
 4. رنگ های رویه پلی استر کوره ای
 5. رنگ های رویه پلی یورتان
 6. رنگ های متالیک و صدفی و دو پوششی
 • رنگهای تعمیراتی خودرویی (Refinish)

 1. آسترهای پلی یورتان دوجزئی
 2. آسترعامل چسبندگی (آستر سپر)
 3. آستر فوری
 4. رنگ های رویه یک پوششی پلی یورتان
 5. رنگ های دو پوششی متالیک و صدفی
 6. رنگ های تزئیناتی داخل خودرو (مخصوص داشبورد و ایربگ)
 7. کیلرهای پلی یورتان دو جزئی
 • انواع تینرهای کوره ای ، هواخشک و شستشو

لیست محصولات رنگهای هواپیمایی:

 1. پرایمرهای اپوکسی دو جزئی بدون سرب و کرومات
 2. پرایمرهای اپوکسی دو جزئی زینک کرومات
 3. پرایمرهای زینک ریچ اپوکسی
 4. پرایمرهای آلکیدی تک جزئی زینک کرومات
 5. لاک ها و رنگ های نیترو سلولزی
 6. رنگ های پلی یورتان دو جزئی مقاوم UV  جهت سطوح خارجی
 7. رنگ های اکریلیک مقاوم جهت سطوح داخلی و خارجی هواپیما
 8. لاک های مخصوص سطوح داخلی و خارجی هواپیما
 9. انواع تینرهای مربوطه

لیست محصولات رنگهای حفاظتی :

 

 • Primers:

 

 • Conventional Alkyd Primer 110
 • Zinc phosphate Alkyd Primer 112
 • Red Oxide Epoxy Primer 411
 • Zinc Chromate Epoxy Primer 412
 • Zinc phosphate Epoxy Primer 413
 • Zinc Rich Epoxy Primer 414
 • 2Pack Wash Primer 510
 • Chlorinated Rubber Primer 717
 • Inorganic Zinc Rich Primer 911

 

 • Undercoats:

 • Alkyd M.I.O. Undercoat 124
 • H.B. Epoxy Undercoat 420
 • M.I.O. Epoxy Undercoat 424

 

 • Topcoats:

 • Slow Drying Alkyd Topcoat 131
 • Fast Drying Alkyd Topcoat 133
 • H.B. Aluminium Alkyd Paint 134
 • H.B. Epoxy Topcoat 430
 • 2-Pack Amine Cured Epoxy Finishcoat 431
 • 2-Pack Polyurethane Topcoat 630
 • Chlorinated Rubber Topcoat 737

 

 • Miscellaneous:

 

 • Alkyd – NC Topcoat 132
 •  2-Pack Solvent Free Epoxy Topcoat 436
 • 2-Pack Coal Tar Epoxy 439
 • High Heat Resistant Silicone Paint 833